Czym jest EarlyLogic.com?

EarlyLogic to platforma edukacyjna dbająca już o najmłodszych, a szczególnie tych, którzy zmagają się z zaburzeniami matematycznymi.

Platforma dedykowana jest dzieciom posiadającym trudność w nauce oraz ich rodzicom/opiekunom, którzy chcą dbać o stały i prawidłowy rozwój swoich pociech. EarlyLogic jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie diagnozowania i leczenia dyskalkulii. To właśnie wczesna diagnoza połączona z systematyczną terapią jest kluczem do zmniejszenia lub też całkowitego wyeliminowania problemów w uczeniu się matematyki.