Dorastanie z dyskalkulią

Dzieci z dyskalkulią codziennie mierzą się z nowymi wyzwaniami oraz trudnościami, ich walka z trudnościami w uczeniu się matematyki opiera się na ciągłej i sukcesywnej pracy, powtarzaniu nabytych umiejętności i ciągłym doskonaleniu.

Diagnozowanie i terapia dyskalkulii

Wczesna diagnoza jest jednym z najważniejszych aspektów w procesie leczenia dyskalkulii. Brak działań terapeutycznych, prewencji lub bagatelizowania problemu negatywnie wpływa zarówno na zdrowie psychiczne dziecka (wzmożone poczucie frustracji, krytyka, zaniżenie swojej samooceny) jak i życie społeczne.

Dyskalkulia nie tylko wpływa na proces uczenia się matematyki i wykonywania rachunków, ale także na życie codzienne. Dyskalkulicy muszą mierzyć się z takimi trudnościami jak: zaburzenia w orientacji przestrzennej, problemy z zapamiętywaniem liczb lub dat czy też trudności w odczytywaniu godzin z tradycyjnych zegarów.  

W całym tym chaosie najważniejsze jest dziecko, które zmagać się będzie z tymi trudnościami przez całe życie. Od jego wczesnej pracy i konsekwencji zależy w jakim stopniu problem będzie wpływał na przyszłe życie. Dzieci z dyskalkulią codziennie mierzą się z nowymi wyzwaniami oraz trudnościami, które muszą pokonać.

Celem nas jako świadomych problemu obywateli powinny być działania proaktywne i odpowiednia postawa w stosunku do dyskalkulików. Jest jeszcze wiele rozwiązań, metod czy działań w obszarze badań, diagnozowania i terapii dyskalkulii, które mogą zostać ulepszone lub utworzone by pomóc osobom zmagającym się tym problemem. Miejmy nadzieję, że na przestrzeni dekady sytuacja dyskalkulików znacznie się poprawi, a problem z matematyką nie będzie powodem do stygmatyzacji.