O dyskalkulii słów kilka...

Wśród zaburzeń oraz trudności w uczeniu się takich jak: dysortografia, dysleksja czy dyskalkulia to właśnie ta ostatnia jest najmniej znana i zbadana.

Dyskalkulia co i jak

Termin dyskalkulii rozwojowej został pierwszy raz wprowadzony przez słowackiego neuropsychologa Ladislava Košč w 1974 r. To zaburzenie zdolności matematycznych może dotykać aż 10% całego społeczeństwa, a w przypadku osób chorujących na ADHD prawdopodobieństwo współistnienia dyskalkulii wynosi aż 60%. Pomimo niepodważalnego istnienia dyskalkulii (trudności w uczeniu się matematyki są ujęte w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń i chorób)  społeczeństwo wciąż bagatelizuje i umniejsza wagę problemu.

Czym dokładnie jest dyskalkulia?

Dyskalkulia to termin odnoszący się do szerokiego spektrum trudności z matematyką, w tym problemów ze zrozumieniem koncepcji liczb, znaczeniem symboli czy zależności matematycznych. Jest to strukturalne zaburzenie zdolności matematycznych, które dotyka dzieci i dorosłych na całym świecie.

Objawy i oznaki dyskalkulii

Standardowe objawy dyskalkulii obejmują trudności ze:

  • Zrozumieniem znaczenia ilości
  •  Zrozumieniem pojęć takich jak największe i najmniejsze
  • Zapamiętywaniem pojęć i schematów matematycznych 
  • Tabliczką mnożenia
  •  Orientacją w terenie
  • Liczeniem pieniędzy
  • Szacowaniem czasu, korzystanie z zegara analogowego
  • Ocenianiem prędkości lub odległości
  • Zrozumieniem logiki stojącej za matematyką